AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Vypouštění přehrady Baška bylo úspěšně dokončeno
 
Autor / zdroj foto: Šárka Vlčková

Baška

Povodí Odry ve spolupráci s Českým rybářským svazem a studenty Ostravské univerzity ukončilo prázdnění vodní nádrže Baška, kterou čeká rekonstrukce. Společnými silami se podařilo eliminovat ztráty na rybách a mlžích, jež byli převezeni do vodní nádrže Olešná. Dno nádrže je v současnosti pokryto vrstvou bahna, které může být nebezpečné.

„Díky dobré spolupráci  našich zaměstnanců pod vedením Tomáše Marka s Českým rybářským svazem, zejména Jiřím Širůčkem, při slovu rybí obsádky a současně se studenty Ostravské univerzity pod vedením doc. Bohumira Lojkáska a Dr. Stanislava Ožany, kteří provedli záchranný sběr mlžů, konkrétně škeble říční a velevruba malířského, se nám podařilo eliminovat ztráty na biologicky cenných vodních organismech nádrže,“ informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Vypouštění vodního díla Baška bylo zahájeno 17. října sběrem mlžů a dokončeno 29. října slovením necelých 4 tun ryb a sesbíráním více než 23 tisíc mlžů o váze přes 820 kg. Výlov ryb, ač byl plánován na pozdější termín, musel být proveden o víkendu, s ohledem na rychlý pokles hladiny v důsledku dlouhodobě suchého počasí. Pro snížení případného rizika ztrát na rybách, které se při vypouštění nádrže dostaly do řeky Ostravice, vodohospodáři preventivně zvedli odtok z vodního díla Šance.

„V současnosti je zátopa VD Baška slovena a ryby byly převezeny do nádrže Olešná. Dále probíhá průběžný elektroodolov ryb v potoce Baštice od hráze nádrže až po soutok s Ostravicí a ryby jsou průběžně převáženy do nádrže Olešná.  Předpokládáme, že v roce 2025 dojde opětovně k zarybnění vodního díla Baška,“ uvedl jednatel Českého rybářského svazu, Rostislav Trybuček.

Stavební práce za 120 mil. Kč budou zahájeny na jaře roku 2023 s předpokládaným ukončením v roce 2024. S plněním nádrže se počítá v zimním období 2024/2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

„Přibližně 1 000 jedinců vzácného velevruba malířského, bude přechováno v rybochovném zařízení Českého rybářského svazu pod hrází nádrže Olešná a do nádrže Baška bude opět navrácena při jejím napouštění“, doplnil doc. Bomumír Lojkásek z Ostravské univerzity.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963.

Děkuji všem rybářům, studentům i našim zaměstnancům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celé akce, “ uzavřel Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Autor / zdroj: Šárka Vlčková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.