AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Přehrady na území povodí Odry jsou téměř plné
Před nadcházející letní sezonou se podařilo naplnit Slezskou Hartu téměř na 100%. 
Autor / zdroj foto: Šárka Vlčková

Moravskoslezský kraj

Před nástupem letního období je hydrologická situace na území povodí Odry velmi dobrá. Vodní díla budou k 1. květnu prakticky na svých zásobních hladinách, což je dobrý start pro nadcházející období, kdy lze předpokládat menší množství srážek. Sněhová pokrývka z horských oblastí téměř odtála a v současnosti na průtoky v tocích, které se pohybují převážně od 180 do 330 denních vod, mají vliv jen srážky, jejichž úhrny se pohybovaly v posledních 14 dnech od 15 do 20 mm, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků v rozmezí 20 až 50 mm srážek s maximem 60 mm na Ovčárně.

Před nadcházející letní sezonou se téměř na 100% podařilo naplnit Slezskou Hartu, naše největší vodní dílo, které je schopno vhodnou manipulací ve spolupráci s vodárenskou nádrží Kružberk zásobovat vodou převážnou část našeho regionu. I vodárenská nádrž Šance, která je klíčová pro zbylou část povodí Odry, je naplněna na 95 %. Nádrž Morávka je naplněna na 4/5, protože na ni probíhá posledním rokem modernizace za účelem posílení její bezpečnosti, která vyžaduje sníženou zásobní hladinu během stavby.

„Pro zásobování obyvatel a průmyslu vodou v letním období jsou důležité vodní nádrže, které v našem kraji plní nezastupitelnou roli. Klíčovým obdobím pro dostatečnou zásobu vody je právě toto jarní období, kdy se snažíme zachytit co největší množství vody v nádržích, maximálně však jen po letní zásobní hladinu, kterou musíme dodržet podle manipulačních řádů jednotlivých vodních děl. Na jedné straně garantujeme našimi vodními díly, které pracují v rámci vodohospodářské soustavy, dodávku surové vody pro výrobu vody pitné, dodávku surové vody pro průmysl a vypouštění zvýšených množství vod do vodních toků pod nádržemi – Povodí Odry, státní podnik garantuje každou sekundu celkovým úhrnem pro tyto účely 6 000 litrů – na druhé straně přehrady musí být stále schopny zadržet i povodňové průtoky, které mohou překvapit i v létě, a pro představu kupříkladu tlumící účinek našich vodních děl pro Ostravici ve Frýdku – Místku znamená snížení kulminačního průtoku z 846 na 565 m3/s. konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Dalším účelem vodních nádrží v letním období s nižším úhrnem srážek je vypouštění minimálních odtoků, které nadlepšují průtoky v řekách pod nimi a tím zlepšují životní podmínky pro ryby a ostatní živočichy právě ve chvíli, kdy nastupuje půdní a hydrologické sucho a mokřady a tůně již nestačí dotovat podpovrchovou zónu.

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry jsou si vědomi výhod přehrad, které vybudovaly předchozí generace a které v době nadbytku povrchovou vodu akumulují a v době jejího nedostatku ji využívají pro zásobování vodou a pro nalepšování průtoků páteřních vodních toků.

Autor / zdroj: Šárka Vlčková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.