AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Staň se občanem města Dačice
Zámek Dačice po setmění. 
Autor / zdroj foto: Státní zámek Dačice

Dačice

Zastupitelstvo města schválilo ve středu 16. listopadu projekt s názvem „Staň se občanem města Dačice“ vyzývající obyvatele, kteří žijí na území města a místních částí a nejsou zde doposud přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili.

„Dačice se dlouhodobě potýkají s problémem snižování počtu obyvatel, což s sebou v důsledku přináší každoročně nižší příjmy pro město z rozpočtového určení daní. Tato výzva, by měla být motivací pro ty, kteří zde již žijí, pracují, ale stále zde nemají trvalý pobyt. Rozhodli jsme se podpořit výzvu peněžním darem ve výši 4.000 Kč pro nové občany. Projekt Staň se občanem města Dačice si mimo jiné klade za cíl zvýšit povědomí zdejších lidí o veřejných financích v rozpočtu města, které pomáhají ke zvýšení kvality života a k udržitelnému rozvoji veřejné infrastruktury, ať už se jedná o oblast nových investic či rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění ve městě,“ řekl k výzvě starosta města Miloš Novák.

Výzva zároveň obsahuje Pravidla k uzavírání darovacích smluv, která upravují podmínky pro poskytování finančního daru novým občanům. „Podle Pravidel přísluší peněžní dar každému nově přihlášenému občanovi, který neměl posledních 5 let trvalý pobyt v Dačicích nebo v jejich místní části. Poskytnutí daru se vztahuje i na nezletilé děti přihlášeného občana, pokud splňují podmínky této výzvy,“ doplnil informaci starosta. 

Finanční dar ve výši 4.000 Kč náleží v souladu s Pravidly každému nově přihlášenému občanovi, pokud tak učiní od 16. 11. 2023 do 28. 12. 2023. Poskytnutí daru se nevztahuje na narozené dítě, jehož matka již má trvalý pobyt v Dačicích nebo v jejich místní části, neboť pro nově narozené děti má město Dačice samostatný program podpory.

Kompletní pravidla výzvy Staň se občanem města Dačice jsou společně s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku na www.dacice.cz. Formulář je k vyzvednutí také na Infocentru Dačice a přímo v kanceláři evidence obyvatel. Více informací o výzvě poskytne zájemcům vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Dačice JUDr. Eva Škodová, tel. 384 401 229, e-mail skodova@dacice.cz.

Autor / zdroj: Miloš Novák

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.