AKTUÁLNĚ / Ekologie

Frýdek-Místek bojuje s „odkladači“ odpadu vedle popelnic
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

Frýdek-Místek

Krabice od výrobků, pytle napěchované různým odpadem nebo nábytek a další. Ve Frýdku-Místku se rozmohl nešvar odkládání odpadu mimo nádoby nebo místa k tomu určená. Město domlouvá „odkladačům“ a kritická místa monitoruje.

Problémy s nesprávným odkládáním odpadu řeší ve Frýdku-Místku. Občané jej ve velkém umisťují mimo nádoby k tomu určené. Jedním z negativních příkladů je stanoviště kontejnerů v Křižíkově ulici u zastávky „Válcovny plechu autobusové stanoviště“ ve Frýdku. Dle propočtu magistrátu je přitom počet umístěných nádob i četnost jejich svozu dostatečný.

„V Křižíkově ulici odkládají mimo kontejnery odpad také lidé, kteří nemají bydliště ve Frýdku-Místku a svážejí ho z větších vzdáleností. Podle informací Frýdecké skládky jde také o odkládání například zbytků vozidel, která lidé rozebírají. Takové jednání nemůžeme tolerovat, vytíženým pracovníkům Frýdecké skládky tím přibývá práce, odložené odpady hyzdí místo a rozčilují místní,“ uvedl náměstek primátora pro investice, rozpočet, finance a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Pracovníci Frýdecké skládky odložený odpad musejí nakládat a vykládat ručně a také třídit, čímž vnikají další náklady i nároky na čas. Kvůli opakujícím se stížnostem zde radnice musela přistoupit k instalaci fotopasti, která hříšníky zaznamenává a město proti nim následně může zakročit.

Nejde přitom o ojedinělé místo. Dalším z problematických míst je stanoviště kontejnerů ve Skalici-Kamenci, kde se opakovaně objevuje odpad okolo nádob, dokonce i nesprávně odložená stavební suť, která patří do recyklačního provozu Frýdecké skládky.

„Cílem nás všech by mělo být udržování pořádku a čistoty ve městě, k čemuž pohazování odpadků okolo popelnic a vůbec po okolí nepřispívá. Každý jedinec by si měl zdůraznit zodpovědnost za své jednání a nespoléhat na to, že „to za něj někdo vždy uklidí“, chovejme se k veřejnému prostoru s pečlivostí jako například ke svému vlastnímu obydlí,“ dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

Odkládání odpadu není estetickým problémem daného místa, novým nešvarem je totiž také odkládání pytlů s odpadky vedle nádob navzdory tomu, že jsou prázdné. Odpadky se poté vlivem větru šíří po městě. Finance na následné čištění by přitom mohly být využity jinde.

Město se potýká také s případy, kdy firmy nemají zajištěnou likvidaci svého odpadu, přitom každý podnikatelský subjekt je povinen zajistit si na své náklady nádobu na komunální a separované odpady. Město nyní pokračuje v kontrole kritických míst a zároveň vyzývá živnostníky, aby si zajistili odpovídající počet nádob, a omezili tak vznik nepořádku.

Autor / zdroj: Jana Musálková Jeckelová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.