AKTUÁLNĚ / Kauzy, soudy a právo

Praha 4 proti výstavbě sedmdesátimetrové kancelářské budovy
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Praha 4

Městská část Praha 4 bude i nadále podnikat kroky proti výstavbě Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, které považuje za předimenzovanou stavbu, nevhodnou do této lokality. Protože Magistrát hlavního města Prahy umístění devatenáctipodlažní budovy na nároží obou ulic už pravomocně potvrdil, nemá Praha 4 jinou možnost, než pokusit se zvrátit toto rozhodnutí u soudu. O podání správní žaloby dnes rozhodla Rada městské části Praha 4.

Městská část Praha 4 s plánem developera, společnosti OPAL REAL, dlouhodobě nesouhlasí. Proti záměru vybudovat na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova devatenáctipodlažní, téměř sedmdesát metrů vysokou budovu vystupuje a uplatňuje námitky už od roku 2014.

„Opakovaně poukazujeme především na fakt, že záměr developera je v rozporu s územním plánem, převyšuje sousední zástavbu a porušuje předpisy o osvětlení,“ uvedl místostarosta pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Další obavy plynou z nárůstu automobilového provozu v dopravně přetížené lokalitě, a navíc se odklon dopravy do vedlejších ulic projeví negativně na bezpečnosti chodců v přilehlém okolí, kde se nacházejí bytové domy a mateřská škola.“

Názor městské části je potvrzen závěry znaleckého posudku zpracovaného znaleckou kanceláří PRO-PLANS a odborného posouzení zpracovaného doc. Ing. arch. Petrem Durdíkem, autorizovaným architektem, pedagogem katedry urbanismu a územního plánování stavební fakulty ČVUT Praha, předsedou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. S námitkami městské části se ztotožňuje i stavební odbor Úřadu MČ Praha 4, který však ve svých rozhodnutích vázán právním názorem odboru stavebního řádu pražského magistrátu.

„Od roku 2014 říkáme ne a magistrát s námi až do roku 2019 souhlasil. Co se stalo, že tak radikálně změnil stanovisko?“ Ptá se místostarosta Patrik Opa. „Takto naddimenzovaná administrativní budova, která naprosto zásadním způsobem ohrožuje funkci okolních obytných budov, do této lokality určitě nepatří. Veřejnosti mohu slíbit, že se nevzdáme a v odporu proti této stavbě budeme pokračovat,“ dodal.

Společnost OPAL REAL, plánuje vybudovat v sousedství nízkopodlažní zástavby výškový objekt s pěti podzemními a 19 nadzemními podlažími a s výškou 72 metrů. Doprava v klidu má být řešena 70 garážovými stáními umístěnými v pěti podzemních podlažích administrativní budovy. Dopravní připojení navrhované stavby je řešeno napojením na ulici Ješetická.

Městská část Praha 4 nadále trvá na tom, že taková stavba je zejména z hlediska své výšky v rozporu s limity možného rozvoje ve stabilizovaném území, což konstatoval i znalecký posudek a ve svém rozhodnutí z roku 2016 uvedl také Odbor stavebního řádu MHMP, ve kterém je doslova uvedeno: V daném případě je problematická výška stavby a lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavek stanovený Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívající pouze v možnosti dotváření stávající urbanistické struktury.

Bohužel v průběhu posledních tří let odbor stavebního řádu pražského magistrátu svým rozhodnutím dvakrát zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4, který žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby zamítl. V rozhodnutí z 25. listopadu 2021 nazvaném Příkaz – opatření proti nečinnosti, označil postup Stavebního úřadu Prahy 4 za obstrukční a přikázal mu, aby řízení dokončil do 15. prosince 2021 vydáním rozhodnutí ve věci. Na základě tohoto příkazu stavební úřad příslušné rozhodnutí vydal. Proti němu se městská část odvolala, ovšem pražský magistrát svým rozhodnutím z 11. ledna 2023 toto odvolání zamítl.

Pravomocné rozhodnutí magistrátu lze napadnout pouze správní žalobou. Na základě dnešního usnesení Rady MČ Praha 4 městská část tuto žalobu podá.

Autor / zdroj: Jiří Bigas

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.