AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Jihočeská univerzita se připojuje k Asociaci výzkumných univerzit České republiky
 
Autor / zdroj foto: Vendula Mikolášková

České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se stala novým členem Asociace výzkumných univerzit České republiky (AVUni), prestižního sdružení českých vysokých škol. Toto významné členství univerzitě otevírá dveře k ještě užší spolupráci s nejlepšími univerzitami v České republice, přináší nové možnosti pro vědu a výzkum a také výrazně zvyšuje její prestiž doma i ve světě.

Asociaci výzkumných univerzit tvoří celkem sedm institucí pokrývajících všechny oblasti univerzitního vzdělávání – humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Vznikla v roce 2019 a nyní je jejími členy celkem sedm institucí. Jsou jimi Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a nově i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Mezi priority AVUni patří kvalita vzdělávání, excelence ve vědě, posilování vědecké infrastruktury, výměna zkušeností a podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe, s čímž souvisí například také ochrana duševního vlastnictví a zakládání start-up a spin-off společností. Je kladen důraz na vzájemnou koordinaci, aby se tuzemské vysoké školství vyrovnalo těm nejlepším univerzitám na světě.

Těchto sedm vzdělávacích institucí je současně páteří českého vysokého školství, jde zpravidla o národně nejlépe hodnocené instituce, jež zajišťují vzdělávání více než 50 % všech vysokoškolských studentů v České republice a přes 75 % všech doktorandů (PhD studentů) v ČR a které dosahují nejlepších výsledků také např. v mezinárodních grantových soutěžích.

Ke slavnostnímu podpisu dokumentů stvrzující tento významný počin došlo 5. června 2024 na Masarykově univerzitě v Brně za přítomnosti rektora Jihočeské univerzity prof. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., a rektorů všech zbývajících šesti univerzit.

„Věřím, že spojení s kvalitními univerzitami v AVUni prospěje naší univerzitě i českému vysokému školství,“ uvedl k této významné události rektor JU Pavel Kozák. Jeho slova doplnil rektor Masarykovy univerzity a zároveň předseda Asociace výzkumných univerzit ČR Martin Bareš: „Pokud chceme české vysoké školství a vědu v naší zemi posouvat dopředu, musíme jít cestou zvyšování kvality a nároků na všechny z nás, a to s důrazem na mezinárodní konkurenceschopnost. Žijeme totiž v globálním a otevřeném světě, a tak jediné skutečně relevantní zrcadlo naší výkonnosti a kvality nastavuje pouze srovnání s vyspělým zahraničím světem. A zde jako Česká republika máme v mnoha ohledech skutečně stále co dohánět. I proto jsem rád, že naše řady rozšiřuje nyní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, neboť jde o instituci, jejímž hlavním cílem vedle poskytování kvalitního vzdělávání je také provádět excelentní vědu.“ Dodal zároveň, že pouze členové AVUni získali ze všech veřejných vysokých škol u nás doposud prakticky všechny ERC granty pro Českou republiku od Evropské výzkumné rady, jež je vůdčí evropskou institucí pro financování špičkového výzkumu a vývoje.

„Jsem přesvědčen, že kvalitní vzdělávání a excelentní věda jsou spojité nádoby, kdy jedno nejde bez druhého. Věřím, že spojení s podobně orientovanými a kvalitními univerzitami v AVUni prospěje nejen naší univerzitě, ale napomůže i českému vysokému školství jako celku k dlouhodobému zvyšování kvality vzdělávání a společenské relevance,“ uzavřel rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák.

Tento významný krok ale není jediným úspěchem Jihočeské univerzity - byl zveřejněn prestižní žebříček vysokých škol QS World University Rankings. V loňském roce inovovala hodnocení, když do něj zanesla také parametr udržitelnosti, zaměstnatelnosti absolventů a mezinárodní síť vědeckých kontaktů. Momentálně žebříček hodnotí instituce podle devíti indikátorů, z nichž sestavuje výsledné skóre. Mezi kritérii jsou akademické renomé, reputace u zaměstnavatelů, počet studentů na jednoho učitele, počty zahraničních studentů, počty zahraničních akademických a výzkumných pracovníků, mezinárodní výzkum, udržitelnost, zaměstnanosti absolventů a počty citací na akademického pracovníka.

Z tuzemských vysokých škol se jich v žebříčku objevilo 16, do první tisícovky nejlepších vysokých škol světa se nově dostala také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a to na sdílené 951.–1000. místo.

Autor / zdroj: Vendula Mikolášková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.