KULTURA / Kultura

Slezská univerzita vyhlásila vítěze soutěže gymnaziálních esejí Moravskoslezského kraje
Abolutní vítězka Zita Maršíková. 
Autor / zdroj foto: Karin Martínková

Moravskoslezský kraj

Magické datum 17. listopad je v českých kalendářích mnoho let spjato s bojem za svobodu a demokracii. Nesmíme však zapomínat, že jde také o Mezinárodní den studentstva. Vždyť právě studenti byli v minulosti několikrát hybatelem světových dějin. Oddělení komunikace Slezské univerzity v Opavě na tuto skutečnost nezapomnělo a uspořádalo ke dni studentstva druhý ročník literární soutěže o nejlepší studentskou esej, jejímž tématem byla tentokrát otázka „Žijeme ve svobodné zemi?“. Zúčastnilo se jí několik stovek studentů z moravskoslezského kraje, univerzita pak vybírala z 19 nejlepších prací, které do finále nominovali sami středoškolští vyučující. Dnešním dnem jsou známi absolutní vítězové této soutěže.

Pravidla pro samotnou práci byla jednoduchá. Soutěže se mohli zúčastnit pouze studenti čtvrtých ročníků gymnázií Moravskoslezského kraje. Studenti si zároveň museli vystačit cca s jednou normostranou textu.

Slezská univerzita se rozhodla do soutěže aktivně zapojit i samotné učitele českého jazyka daných škol. Právě oni nesli na bedrech zodpovědnost za to, které práce se za jejich školu soutěže zúčastní
a byli tak prvními porotci svých studentů v prvním kole tohoto klání. Celkově se tak mohlo účastnit soutěže několik stovek maturantů gymnázií z Moravskoslezského kraje.

Jakmile na Slezskou univerzitu dorazily všechny vybrané eseje, zodpovědnost přebrali pedagogové Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě pod vedením předsedy odborné poroty a vedoucího zmíněného ústavu Mgr. Martina Tichého, Ph.D., kterým byl svěřen nejdůležitější úkol – vybrat tři nejzdařilejší eseje.

Byť se jednalo o velmi složité rozhodování, tři nejlepší mladí esejisté z řad gymnazistů Moravskoslezského kraje jsou známi. Slezská univerzita je i jejich pedagogy pozvala na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se konalo 15. prosince 2021 v 10.00 v prostorách auly rektorátu Slezské univerzity v Opavě na adrese Na Rybníčku 1.

Studenti dorazili na slavnostní předávání cen v doprovodu svých učitelů češtiny, kteří je do soutěže nominovali. Za svou pedagogickou aktivitu byli též odměněni věcnými cenami. A kdo vlastně byl mezi trojlístkem nejúspěšnějších autorů esejí pro rok 2021?

Na 1. místě se umístila Zita Maršíková z Mendelova gymnázia Opava, 2. místo náleží Vikymu Golů z Gymnázia Nový Jičín a na pomyslný bronzový stupínek vystoupala Magdaléna Majetná z Gymnázia Třinec. Všem výhercům poblahopřáli rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., vedoucí oddělení komunikace Slezské univerzity v Opavě Karin Martínková a člen odborné poroty Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

Slavnostním aktem provázel coby moderátor specialista komunikace Slezské univerzity v Opavě BcA. Jakub Plaskura a organizátoři nezapomněli ani na hudební doprovod. Písně Salome Karla Kryla a Život je jen náhoda pánů Ježka, Voskovce a Wericha zazpívala a k tomu zahrála na klavír Šárka Vránová Cágová z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě.

Druhý ročník soutěže o nejlepší středoškolskou esej je tedy minulostí. Už nyní je možné přečíst si všechny tři výherní práce na webu Slezské univerzity v Opavě, kde je k nalezení speciální sekce k 30. výročí této instituce. Plody práce mnoha lidí jsou sklizeny a věřme, že na další roky je dobře zaseto.

Autor / zdroj: Karin Martínková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.