KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Frýdecký zámek.
Frýdecký zámek je chloubou města. Nabízí pět stálých expozic
Frýdecký zámek.  
Autor / zdroj foto: muzeumbeskyd.com

Muzeum Beskyd - Frýdecký zámek / Frýdek-Místek

Hrad nad Ostravicí ze 14. století byl postupně přestavěn na zámek a nyní slouží Muzeu Beskyd Frýdek-Místek. Kromě prohlídek zámku si mohou návštěvníci prohlédnout tři další expozice muzea, které je svými sbírkami nejbohatší v Moravskoslezském kraji.

Prohlídková trasa frýdeckého zámku nabízí zrekonstruovaný Rytířský sál s 35 erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách zámku, vyhlídkovou věž gloriet, kapli sv. Barbory a další zajímavosti. Součástí Zámeckého okruhu je expozice Frýdek - Mariánské poutní místo, expozice Frýdek a Místek a v letních měsících návštěva ledovny v zámeckém parku.

Expozice Frýdek a Místek je věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „šumivá, divoká Ostravice“. Expozice Frýdek - Mariánské poutní místo v sakristii kaple sv. Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku.  

Záměrem expozice Beskyny - příroda a lidé je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. Expozice získala ocenění Destinační společnosti Beskydy-Valašsko v kategorii Nejlepší turistický počin za rok 2019.

Muzeum pořádá i akce pro školy. Nabídku přednášek, lekcí, vycházek a exkurzí doplňují studijní výstavy (jedna místnost) s doprovodnými programy, které jsou určeny převážně školám. Lekce v současné době připravují a realizují lektoři ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky muzea (historikem, etnografem, dokumentátorkami aj.) a pracovnice přírodovědného úseku. Školy jsou o nabídce lekcí informovány prostřednictvím katalogu Muzejní lekce, doručovaným do škol v přípravném týdnu na konci prázdnin a na jeho základě se třídy na jednotlivé programy objednávají. V případě zájmu o lekce či katalog stačí kontaktovat lektory Muzea Beskyd a ti lekce objednají, či nabídku lekcí rádi zašlou.

Témata lekcí jsou zaměřena na historii města a kraje, památky a kulturní dědictví, folklór – obyčeje, zvyky, pověsti, dějiny umění, v nabídce jsou také výtvarné a přírodovědné lekce. V nabídce zůstávají vycházky po městě a do okolí města spolu s lekcemi do škol. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby i cen vstupného najdete na webu Muzea Beskyd.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.