KAM NA VÝLET / Technické zajímavosti

Přehrada Šance.
Přehrada Šance je zásobárnou kvalitní vody. Cyklisté ji mohou celou objet dokola
Přehrada Šance.  
Autor / zdroj foto: Jan Smekal

Přehrada Šance / Staré Hamry

Přehrada Šance je obrovským zásobníkem pitné vody pro Ostravsko. Platí v ní přísný zákaz koupání i jiné sportovní nebo rekreační činnosti. Stává se však cílem cyklistů, kteří ji mohou objet dokola. Z určitých míst se nabízí krásné výhledy na Lysou horu i na protější Smrk.

Na hráz se dostanete pouze pěšky nebo na kole. Autem po silnici z Ostravice na Bílou, zaparkovat můžete u cesty na parkovišti a odtud dojít 100 metrů pěšky na hráz. Na hráz vede i druhá cesta, po druhém břehu Ostravice, využívaná hlavně cyklisty a pěšími. Přehrada se dá celá objet na kolech z hráze do Masarykova údolí, dál do Starých Hamer, k pomníku Maryčky Magdonové a pak po silnici dolů do Ostravice, asi 30 kilometrů celou dobu po zpevněné cestě. Na hráz vede žlutá turistická značka z Lysé hory a Smrku. Naučná stezka Šance - Lysá hora. 

Správa přehrady spadá pod státní podnik Povodí Odry, který realizuje na základě domluvy exkurze pro odbornou veřejnost a školy. 

Jednou ročně je pořádán den otevřených dveří, kdy je umožněno široké veřejnosti zdarma nahlédnout i do vnitřních prostor hrází. Během exkurze si prohlédnete korunu hráze, odběrnou věž, injekční štolu, odvodňovací štolu podhrází, strojovnu v podhrází včetně MVE. 

Přehrada slouží jako zdroj pitné vody pro město Frýdek-Místek. Sypaná kamenná přehradní hráz je 65 metrů vysoká, délka hráze je 342 metrů a může zadržet až 57 miliónů metrů krychlových vody. Nádrž má plochu 336 hektarů, jezero je dlouhé 7,6 kilometru, největší hloubka je 60 metrů. Je postavena na řece Ostravici, jejími přítoky jsou například potok Řečice, Jamník, Stýskalonka, Velký potok. 

Přehrada slouží jako regulátor odtokových poměrů a je obrovským zásobníkem kvalitní pitné vody pro Ostravsko. Platí zde přísný zákaz koupání i jakékoliv jiné sportovní či rekreační činnosti. Povodí nad profilem hráze jsou v ochranných hygienických pásmech. 

Historie
Výstavba ostravského průmyslu na začátku 20. století si vyžádala zvýšenou potřebu vody užitkové, ale i pitné. V poddolovaném Ostravsku se voda ztrácela. Bylo nutné hledat zdroj jinde. Pro stavbu zásobárny pitné vody bylo vybráno nejmalebnější místo v Beskydech - Masarykovo údolí. O domov tu přišlo více než 700 občanů, zrušena byla i místní železnice vedoucí z Ostravice až na Bílou.

Přehradní nádrž Šance byla vybudována v letech 1964 až 1969 na severním okraji obce Staré Hamry, dnes území obce Staré Hamry v katastrálním území Staré Hamry 1 a Ostravice 2. Dvě rozdílná katastrální území jsou pozůstatkem správního rozdělení obcí Ostravice a Staré Hamry, ke kterému došlo v roce 1954. Do rozdělení se Staré Hamry rozkládaly pouze na pravém břehu řeky Ostravice (na slezské straně) a obec Ostravice na levém břehu řeky Ostravice (na moravské straně) v místě zvaném Šance.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.