KAM NA VÝLET / --- Vybrat rubriku ---

Řeka Morávka.
Naučná stezka Okolí Morávky upozorňuje na chráněná území na jejím toku
Řeka Morávka.  
Autor / zdroj foto: frydekmistek.cz

Naučná stezka Okolí Morávky / Frýdek-Místek

Naučná stezka Okolí Morávky ve Skalici prochází okolím obce Skalice – lužními lesy u Morávky a vrchem Skalická strážnice, ze kterého jsou pěkné výhledy do krajiny a na panorama Beskyd.

Stezka má celkem 10 zastavení a je dlouhá přes 4 kilometry. Na jednotlivých zastaveních se dozvíte různé zajímavosti o řece Morávce, chráněných územích na jejím toku, lesích v okolí a také o geografii celého území.

Na tabuli č. 6 najdete informace o historii a zajímavostech obce Skalice.

Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území Česka. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Ve střední části byla vyhlášena NPP Skalická Morávka a nad městem Frýdek-Místek PP Profil Morávky pak byla vyhlášena v rámci soustavy Natura 2000 Evropskou lokalitou (EVL).

Morávka pramení na severozápadním úbočí vrchu Sulov v nadmořské výšce 880 metrů, blízko hranice se Slovenskem, v sousedství osady Bílý Kříž. Její tok je dlouhý 29,6 kilometru a je nejvýznamnějším přítokem řeky Ostravice, do které se vlévá u Frýdku-Místku.

Přírodní památka Profil Morávky, leží mezi Skalicí a Frýdkem-Místkem, byla vyhlášena v roce 1990 a chrání část řeky v délce necelých 2,5 kilometru. Koryto toku vytváří kaňonovitý profil. Je zde zahloubeno v štěrkových náplavech údolní terasy až na výchozy skalního podloží (vápence, pískovce, těšinity) vytvářejí v řečišti nízké kaskády, prahy, peřeje a kaňony. Povodně v 90. letech minulého století značně zvětšily plochu obnaženého skalního podkladu.

Velkým problémem Morávky jsou invazní druhy. Ty se při úpravách toku rychle šíří a zarůstají břehy a prosvětlené příbřežní porosty. Nejagresivnější je křídlatka, méně netykavka žláznatá, které potlačují, až likvidují původní rostlinné druhy a některé typy stanovišť. V menší míře se zde vyskytuje také bolševník velkolepý. Likvidace invazních druhů, především křídlatky, je dlouhodobá finančně velmi nákladná záležitost.

Celá trasa je označena smluvenou značkou pro naučné stezky, tj. bílým čtvercem se zeleným pruhem.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.